Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Savon Tukkumyynnin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 3.7.2020. Viimeisin muutos 3.7.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Verhoilupaja Savolainen ky (Y-tunnus: 2430760-5).
Koulukatu 44, 80100 JOENSUU.

2. Rekisterin vastuuhenkilö

Marko Savolainen, info@verhoilupaja.fi.

3. Rekisterin nimi

Verhoilupajan asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja asiakasrekisteristä käytetään tilausten käsittelyyn, laskutukseen ja asiakkuuden hoitoon sekä asiakassuhteeseen liittyvään tiedottamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

  • Yksilöivät tiedot. Asiakkaan nimi, sähköposti ja osoite.
  • Käyttäjätunnus ja salasana.
  • Ostettujen tuotteiden tiedot.
  • Laskutiedot.
  • Sivun käytöstä kerättävä analytiikkatieto.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään asiakkaalta rekisteröitymisen yhteydessä, tilauksen tekemisen yhteydessä ja asiakkaan itse asiakastiliin tehtävien muutosten kautta.

7. Tietojen luovutus

Tietoja luovutetaan vain viranomaisille lain edellyttämissä tapauksissa.

8. Tietojen siirto EU/ETA –alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU/ETA –alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot tallennetaan tietojärjestelmään, minkä käyttämiseen tarvitaan yksilölliset käyttäjätunnukset.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista sekä poistoa

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itsestään tallennetut tiedot. Tiedot voi ladata itselleen kirjautumalla sisään omaan asiakastiliin. Tietojen korjaamista ja poistamista varten asiakas voi olla yhteydessä asiakaspalveluun (info@verhoilupaja.fi).